آشنایی با گلها

tfh1368

آشنایی با گلها

آشنایی با  گل ادونتوگلوسم گل ختمی گل برف یا موگه گل آنتوریوم گل نیلوفر آبی گل مینای ماندنی گل عنکبوتی گل صد تومانی، گل پادشاه گل نرگس درختی گل یاس چمپاJasminum کلیویا، با گل نارنجی و قرمز پرورش گل محبوبه شب ( یاس شب) قاصدك : Dandelion گل ميخك - گلي با رنگهاي زياد گل ميخك : يكي از گلهاي شاخه بريده مقاوم است كه كشت آن به صورت قلمه صورت مي گيرد. ميخك به دو صورت خاكي و هيدروپونيك است . كشت اين گل در فصلهاي گرم سال كاهش مي يابد. به همراه تصویری از گیاهان مذکور  

ارسال نظر