آفات مهم گلخانه ای

tfh1368

آفات مهم گلخانه ای

مگسهاي سفيد گلخانه به تعداد زيادي ميزبان حمله مي‌كنند . ميزبانهاي اقتصادي و مهم آن عبارتند از : لوبيا ، كدوي چيني ، خيار ، كدوي خوراكي، بادمجان، لوبياي سبز، فلفل سبز، كاهو، گياهان زينتي ، بنت فنسول، سيب‌زميني، كدو تنبل، رز، توت فرنگي . سيب‌زميني شيرين ، گوجه فرنگي ، توتون ، تنباكو ، شاهي، هندوانه. همچنين بسياري از علفهاي هرز بعنوان ميزبان ثا نويه براي اين آفت عمل مي‌نمايند. • پراكندگي و انتشار افت اين آفت پراكندگي جهاني دارد. پراكندگي آن بطور گسترده در سرتاسر نواحي استوايي و زير استوايي مي‌باشد و در گلخانه‌هايي كه در مناطق معتدل قرار دارند ظاهر مي‌شود. مگس سفيد گلخانه اولين بار در سال 1907 در اوهايو گزارش ثبت شد و هم اكنون در تمام نقاط اين جزيره پراكنده شده است. • خسارت پوره‌ها و حشرات كامل شيره گياهي را از برگ‌ها مي‌مكند. خسارت، اغلب قابل مشاهده نيست. جمعيت بالاي حشره باعث كاهش قدرت گياه ميزبان مي‌شود. حشرات بالغ و جوان از خود عسلك ترشح مي‌كنند. اين ماده چسبناك محيط گشت مناسبي براي قارچهاي دوده‌اي هستند. عسلك و قارچهاي دوده‌اي باقيمانده در گياه بطور قابل توجهي بازار پسندگي گياهان و ميوه‌اي را كاهش مي‌دهند. • بيولوژي طول سيكل زندگي اين آفت (از تخم تا حشره بالغ) با دماي هوا تغيير مي‌كند. در هاوايي سيكل زندگي آن بين 25ـ19 روز كامل مي‌شود. اطلاعات بيشتر در مورد توسعه مر احل زندگي اين آفت در

Hargreaves (1915) و Lloyd (1922)

يافت مي‌شود. تخم‌ها تخممها دوكي شكل، تقريباً100/1 اينچ طول و تخمگذاري‌هاي اوليه تخمها برنگ زرد كمرنگ تا سبز مي‌باشد كه قبل از بيرون آمدن لاروها از تخم، اين تخمها برنگ ارغواني تيره تا سياه درمي‌آيند. تخمها به ريز برگها چسبيده‌اند كه اغلب بصورت دايره‌اي يا نيم دايره قرار مي‌گيرند. در تخمگذاري‌هاي جديد تخمهاي گذشته شده زرد هستند و چند روز قبل از بيرون آمدن لاروها تخمها برنگ سياه تغيير مي‌يابند. (7ـ6 روز پس از تخمگذاري) پوره‌ها اين آفت 3 تا 4 سن پورگي دارد. اولين مرحله لاروي Crawler نام دارد. اين Crawlerها تقريباً100/1 اينچ طول رنگ، سبز روشن و چشمان قرمز براق دارند آنها پس از يافتن محل مناسب به زير برگ متصل شده و تغذيه را شروع مي‌كنند. پاها در بقيه سنين پورگي غيرفعال مي‌شوند. بدين گونه پوره‌ها غير متحرك مي‌شوند و در همان محلي از برگ كه توسط Crawler انتخاب شده بدون حركت به تغذيه ادامه مي‌دهند. اين مراحل در روي سطح برگ كاملاً صاف (همسطح برگ) هستند و ديدن آنها بدليل رنگ شفاف سبز پوره‌ها بسيار مشكل است. به غير از اندازه، در مرحله آخر پورگي از نظر ظاهري كاملاً شبيه بهم مي‌باشند. مراحل پورگي بين 17ـ9 روز كامل مي‌شود. اولين مرحله پورگي 7ـ3 روز، دومين مرحله 8ـ4 روز، سومين مرحله 4ـ2 روز، طول دوره لاروي با دماي هوا و ميزان متغير است. طول دوره زندگي در دماهاي خنك‌تر افزايش مي‌يابد. شفيرگي منظور از آخرين مرحله پورگي اغلب “شفيره” نام دارد زيرا مگسهاي سفيد بالغ از اين مرحله پديدار مي‌شوند. بدن حشرات در اين مرحله ضخيم‌تر از ديگر مراحل است و تارهاي مومي بلند در ناحيه بيروني بدن در اين مرحله ديده مي‌شود. طول اين دوره بين 7ـ3 روز مي‌باشد. حشرات بالغ حشرات بالغ تقريباً طولشان25/1 اينچ است. رنگشان زرد كمرنگ و داراي دو جفت بال كه با موم پودري سفيد پوشيده شده‌اند، مي باشند. در حالت استراحت بالها بصورت مسطح و خوابيده قرار گرفته‌اند. حشرات بالغ عموماً 40ـ21 روز عمر دارند. حشرات ماده بطور متوسط بيش از 100 تخم در طول زندگي خود مي‌گذارند.   رفتار مراحل مختلف زندگي اين حشره عموماً بصورت طبقه‌هاي عمودي در روي گياه ميزبان ديده مي‌شود. حشرات بالغ روي برگهاي جوانتر ديده مي‌شوند و تخمهايشان را در اين سطوح مي‌گذراند. مراحل مسن‌تر اين حشره در سطوح پايين‌تر گياه ديده مي‌شوند. شفيره‌ها و حشرات جوان بالغ در سطوح و لايه‌هاي پائيني گياه ديده مي‌شوند. • مديريت‌ آفت مگس سفيد گلخانه در محصولات گلخانه‌اي به طرق مختلف انتقال مي‌يابد: 1ـ از طريق قلعه‌ها و گياهاني كه از آنها گياهان اصلي را در گلخانه تكثير مي‌دهيم. 2ـ از طريق گياهان مسن‌تر همان گياه در گلخانه 3ـ از طريق علفها يهرز يا گياهان آلوده در گلخانه 4ـ از طريق گياهان يا علفهاي هرز اطراف و بيرون گلخانه 5ـ از طريق پرسنل گلخانه و كساني كه گلهاي سفيد بالغ را در لباسهايشان به درون گلخانه منتقل مي‌كنند و بدين طريق بعنوان يك اينكولوم اوليه عمل مي‌نمايند. ـ برنامه كنترل مي‌بايست زمان مشاهده، اولين مگس‌هاي سفيد در گلخانه آغاز شود. ـ براي كنترل بيولوژيك يك عمليات Monitoring (پيش آگهي) پيوسته انجام دهيم. به اين علت كه ممكن است جمعيتي از پارازيت‌ها بطور خودكار تشكيل شده باشند و يا بهر علتي پارازيتها قادر به كنترل مگس‌هاي سفيد نباشند. ـ دما نقش بسزايي در توسعه پارازيتهاي Encarsia دارد و بنابراين تأثير دما در اثر متقابل پارازيت و ميزبانش (مگس سفيد) مي‌باشد. دماي گلخانه بايد در يك حد مطلوب حذف شود تا اثر متقابل پارازيت و ميزبان افزايش يابد. بعنوان مثال دماي بحراني براي پارازيت روي گوجه فرنگي و نسبت قنسول تقريباً 74 فارنهايت است. • كنترل شيميايي مگل سفيد گلخانه به بسياري از حشره‌كشهاي تركيبي مقاوم است. صابونهاي (شوينده‌هاي) حشره‌كش و روغنها در مقابل اين آفت بسيار مؤثر هستند. شواهدي وجود دارد كه سمپاشي زينهاي سيليسي نيز بسيار مؤثر است.    
دانلود رایگان

ارسال نظر