آموزش Front page xp

akbar

آموزش Front page xp

شروع کار

شايد شما كتابها يا سي دي هاى آموزشي را در زمينه فراگيرى Front Page مطالعه كرده و يا ديده باشيد. متوجه خواهيد شد كه هر كدام از آنها به نحو خاصى به اين مسئله پرداخته و آن را آغاز نموده اند. من نمی خواهم بگويم كه راهى كه بنده شروع به كار می كنم استاندارد كامل بوده و بهتر است، ولى با توجه به تجربه كلاسهاى متعدد آموزشى در اين زمينه و موفقيت و رضايت فراگيران، آن را به روشهاى ديگر ترجيح می دهم. قبل از هر چيزى، نظم در كار حرف اول را جهت موفقيت می زند لذا قبل از شروع به كار شما بايد بدانيد كه چه كاری می خواهيد انجام دهيد و به چه چيزهايى نياز داريد. هنگامى كه يك صفحه وب ساخته می شود معمولا" دارى يك صفحه اصلى (Home Page) به نام ايندكس اچ تي ام ال (index.html) بوده و ساير ملزومات آن يعنى صفحات ديگر و عكسها يا وسايل مورد لزوم در پوشه هاى مربوطه بطور منظم نگهدارى می شوند. لذا براى شروع كار بهتر است شما در بخشى از كامپيوتر خود يك پوشه به نام مثلا" (My Web) ايجاد نموده و درون آن دو پوشه ديگر به نامهاي (docs) و (images) بسازيد. صفحه اول يا اصلى شما درون(My Web) قرار گرفته و بقيه صفحات درون پوشه (docs) و تمامى عكسها درون پوشه (images) ذخيره خواهند شد. اين عمل فقط جهت منظم بودن كار توصيه می شود و ضمنا" می توانيد مدارك و فايلهاى يك بخش حجيم و زياد يك اتصال خود را به يك پوشه جداگانه هدايت نموده و ذخيره كنيد، مثلا" مسئوليت آنرا به عهده يك فرد يا گروه خاصى قرار داده و فقط شما  آنها را به صفحه اصلى يا index.html  آن اتصال دهيد. مثلا" يک يا چند پوشه جداگانه درون My Web که خودشان دارای docs  و images و همچنين صفحه اصلی Index جداگانه داشته باشند.

تذكرات مهم :

•    از دادن اسم هاى فارسى به پوشه ها، فايلها، عكسها و اسناد خود جداً خوددارى نماييد چرا كه در اينترنت آنها دچار مشكل شده و قابل دسترسى نخواهند بود.  •    از نوشتن كاراكترهاى غير مجاز، دادن فاصله هاي زياد بين اسامى و استفاده از حروف بزرگ در نام اسناد و پوشه ها خوددارى كنيد.  •    از درست كردن پوشه هاى تو در تو و پيچ در پيچ و با نام بلند خوددارى كنيد و از مخفف كلمات استفاده نماييد (مثلا" به جاىteaching center از tc   يا  tcenter استفاده شود بهتر است.)  

   آشنايی با پنجره  برنامه Front page 2002 XP

پنجره Front page   نيز مانند ساير پنجره هاى windows  بوده و شامل : 1) Title Bar  2) Menu Bar  3)Tool Bar  4) Main Window  5)  Status Bar  6) Scroll Bar 

ارسال نظر