اثر تركيب التیام دهی و بخار اسيد استيك در كنترل كپك سبز نارنگی

akbar

اثر تركيب التیام دهی  و بخار اسيد استيك در كنترل كپك سبز نارنگی

مقدمه

مواد شميايي پس از برداشت مانند ايمازاليل يا تيابندازول اخيراً براي كنترل قارچ    Penicillium digitatum در انبارهاي بسته بندي استفاده شد اما به دلايل زير ادامه مصرف آنها محدود شده است:

توليد نژادهاي مقاوم پاتوژن

 نگراني براي سلامت انسان ها

ملاحظات محيطي

بسياري از دانشمندان در مورد تأثير التيام دهي در كاهش بروز كپك سبز گزارش كردند وقتي در محدوده دمايي 30 تا 36 درجه سانتيگراد به مدت 48، 65، 72 ساعت انجام شد(Ben و همكاران؛ 1987).

 با اين حال از اين روش در انبار هاي مركبات به علت دوره هاي طولاني تيمار و هزينه هاي بالاي گرما دادن حجم زيادي از ميوه در مقايسه با تيمارهاي مرسوم، به طور گسترده اي استفاده نمي كنند.

  استفاده از تركيبات GRAS نيز يك راه حل قابل توجه براي جايگزين كردن مواد شميايي است.

.

.

.

.

.

ارسال نظر