اصلاح انگور

tfh1368

اصلاح انگور

این که در چه زمان و کجا انسان برای اولین بار اقدام به کاشت انگور کرد ، پرسشی است که احتمالا هرزگز پاسخی به آن داده نخواهد شد . نبودن واژه ای با ریشه مشترک برای لغت انگور در زبانهای هند – اروپایی خود مبین این حقیقت است که کشف قابلیت خوراکی بودن انگور به طور جداگانه در سراسر اروپا صورت گرفته است . اجداد انگور اروپایی ابتدا در سواحل مدیترانه از حدود سوریه و الجزایر به طرف غرب تا اروپای مرکزی و از آنجا به سمت شرق  در نواحی بین دریای  سیاه و ارام توسعه یافت . اکثر محققان بر این باورند که موکاری از منطقه آناتولی در شمال ترکیه و یا ناحیه همجوار آن در قفقاز  دور نشات گرفته است . این ناحیه شامل مناطقی می شود که پراکندگی بوته های مو وحشی V. vinifera موجود در آنها ارتباط بسیار نزدیکی با مبدا  کشاورزی غربی در خاور نزدیک دارد . 
طبق شواهد موجود ، مو و موکاری در حدود 40000 سال قبل از میلاد مسیح از قفقاز به دو کشور مصر و فلسطین معرفی شد . موکاری از حدود 1000 سال قبل از میلاد مسیح در اکثر مناطق  مدیترانه گسترش بافت و سپس در دوران امپراتوری روم در اروپای مرکزی رواج پیدا کرد و به دنبال آن در آسیا و سرانجام طی چند قرن گذشته در سراسر دنیا  متداول گشت . 
قسمت اعظم موکاری تجارتی منحصر به مناطقی می شود که مابین نقاط هم دمای 10 تا 20 درجه سانتیگراد نیمکره جنوبی و شمالی واقع شده اند . چنانچه شرایط محلی و عملیات زراعی نیازهای مو را تامین کنند ، موکاری در مناطق گرم تر  نیمه استوایی  و در مناطق معتدله سردتر نیز امکان پذیر خواهد بود . در مناطق نیمه استوایی مرطوب ، شدت پاره ای از بیماریها موجب مشکلات و محدودیتهای فراوانی می شود و برای تحریک باز شدن جوانه و تداوم رشد ، هرس شدیدی ضروری است . در مناطق سردسیر ،  خوابانیدن تمام شاخه گیاه به روی زمین به منظور زیر خاک کردن در پاییز هر سال ، ممکن است برای حفظ بقا در زمستان ضروری باشد . 

 

ارسال نظر