اصول رده بندی حشرات

tfh1368

اصول رده بندی حشرات

حشرات بزرگترین رده جانورانی هستند که روی کره زمین زندگی می کنند . حدود یک میلیون گونه از حشرات تا کنون شناسایی شده‌اند . ولی تعداد زیاد دیگری ناشناخته باقی مانده‌ اند که محققین مشغول شناسایی آن‌ ها هستند . رده حشرات هگزاپودا Hexapoda  که گاهی معادل آن Insecta را نیز ذکر می‌کنند ،  شامل دو زیر رده و در منابع مختلف بین ۲۸ تا ۳۲ راسته هستند .  

ارسال نظر