اصول مهندسی مخزن_ مخزن پیشرفت_ Dake

508

اصول مهندسی مخزن_ مخزن پیشرفت_ Dake

کتاب اصول مهندسی مخازن نفتی

تالیف : L.P. Dake

قابل استفاده برای دانشجویان مهندسی نفت در دوره های کارشناسی تا دکترا

رفرنس اصول مهنسی مخزن برای دوره کارشناسی و مخزن پیشرفته دوره کارشناسی ارشد

چاپ جدید

ارسال نظر