اصول پیوند

akbar

اصول پیوند

برای یک اتصال موفق ، نگه داری از گیاهان پس از انجام پیوند جوانه و شاخه ضروری بوده و باید به نکات زیر توجه نمود : 1-     از رشد شاخه ها و پاجوش های پایه جلوگیری کرده و رشد پایه نباید بر رشد پیوندک غالب شود . 2-     برای رشد خوب پیوندک و تشکیل کالوس دمای 30-15 درجه سانتی گراد مورد نیاز می باشد . ( دمای بالاتر از 30 درجه و کمتر از 10 درجه می تواند تشکیل کالوس را کاهش دهد و یا متوقف کند . بنابراین در این شرایط پیوندک از بین می رود و یا زمان تکامل آن طولانی می شود . ) 3-     آب و مواد غذایی کافی ( نه خیلی زیاد ) برای حفظ سلامتی و رشد رویشی گیاه لازم می باشد . 4-     نوار اتصال قبل از اینکه از رشد جلوگیری کند ، باید باز شود .

ارسال نظر