برند(brand)

3

برند(brand)

امروزه به طور گسترده پذیرفته شده که برندنقش بسیار مهمی را درایجاد، حفظ و توسعه عملکرد کسب و کارها ایفا می کند. با توجه به سطح بالای رقابت دربازار، یک برند قوی به شرکت کمک می کند تاخود را در بازار متمایز سازدو بیان کند که چرامحصولات ویا خدماتش توانایی ارضای نیازهای مشتریان را به صورت منحصر بفرد دارد. برند یک ارتباط درونی بین یک محصول و مصرف کننده می باشد.

ارسال نظر