بسته بندی قطعات کامپیوتری

akbar

بسته بندی قطعات کامپیوتری

چند تعريف واژه بسته‌بندي: «بسته بندي شناسنامه كالاست» . بسته‌بندي در لغت بمعناي عمل بستن چيزي، بستن چيزهايي در جعبه يا قوطي يا لفافه به كار مي‌رود[1]. در استاندارد بريتانيا واژه بسته‌بندي به عنوان هنر يا عمليات مورد استفاده در آماده‌سازي كالا، حمل و نگهداري و يا تحويل به مشتري تعريف شده است. بسته‌بندي عاملي است كه مقدار شخصي از يك كالا را در بر مي‌گيرد. يك بسته نشان‌دهنده خصوصيات و ويژگيهاي كالاي درون خود مي‌باشد كه عبارتند از معرفي نام، خواص فيزيكي، شيميايي و ذكر تاريخ، قيمت و طريقه و نگهداري و محافظت آن كالا تا زماني كه به دست مصرف‌كننده برسد.

ارسال نظر