بيماريهاي درختان ميوه دانه دار

akbar

بيماريهاي درختان ميوه دانه دار

آتشک عامل بيماري : Erwiniaamylovora نام انگليسي : Fire blight ميزبان: گلابي ، به ، سيب ، ازگيل ، زالزالك ، گل سرخ (در خوی و برخی مناطق ارومیه) علايم بيماري : آبسوختگي و چروكيدگي گلها ،تغيير رنگ برگهاي آلوده وگلها به قهوه اي مايل به سياه، آبسوختگي پوست شاخه و تيرگي و فرورفتگي خشك در محل آلوده و آبسوختگي، پلاسيدگي و خشك وسياه شدن ميوه ها روشهاي كنترل: هرس شاخه ها پايين تر از نقاط آلوده وسوزاندن آنها، مصرف صحيح كودها ، مبارزه با حشرات ناقل، كاشت ارقام مقاوم و سمپاشي زمستانه  

ارسال نظر