تاثیر کل گرایی ارتباطی بر سبک های مدیریت تعارض

akbar

تاثیر کل گرایی ارتباطی بر سبک های مدیریت تعارض

چکیده

 این مطالعه به بررسی تفاوت های فرهنگی در سبک های مدیریت تعارض بین ایالات متحده و کره جنوبی می پردازد Nus: 157- Nkor : 146 . پیش بینی های حاصل از نظریه کل گرایی ارتباطی سازگار با داده ها بودند. در تعارض های مدیریتی، آمریکایی ها سبک هایی را ترجیح دادند که توجهات (دلواپسی های) کمتری را برای دیگران به همراه داشت. (به عنوان مثال، رقابت، اجتناب)، در حالیکه کره ای ها سبک هایی رو ترجیح دادند که دارای توجهات بیشتری به همکاران بود(به عنوان مثال، همکاری، انطباق). این الگو در میان دوستان و همکاران سازگار باقی مانده است، با این تفاوت که آمریکایی ها تمایل داشتند بیشتر با دوستانشان معاشرت کنند تا با همکارانشان .شواهد موجود افزایش اعتبار داخلی / خارجی از نظریه کل گرایی ارتباطی را نشان  می دهد .

واژگان کلیدی : کل گرایی- مدیریت تعارض ارتباط بین فرهنگی ارتباط سازمانی

جهانی شدن شتاب زده به منظور ایجاد انگیزه در بسیاری از صنایع به گسترش شرکای تجاری در سراسر جهان است. گزارش ها اداره آمار از ایالات متحده (2009) نشان می دهد که تا ماه ژانویه 2009، مقدار معاملات بین المللی از 50% پیشی گرفته شده از داد و ستد های تجاری ایالات متحده است. کارکنان با پیشینه های قومی گوناگون در هر دو بخش دولتی و خصوصی با هم ادغام شدند، و ارتباطات بین فرهنگی در محیط کار ممکن است به درگیری های بین فرهنگی در زمان منجر شود. محققان یافتند درگیری های میان فرهنگی سخت تر برای حل و فصل درگیری خارج فرهنگی زیرا سابق شامل برخورد سیستم های ارزش های فرهنگی مختلف و به شیوه های فرهنگی مختلف مدیریت تعارض می باشد( ADLER و ELMHORST 2008).

مطالعات به درک تفاوت های فرهنگی در سبک های مدیریت تعارض اختصاص داده شده است، اما یافته های متناقض احتمالا ناشی از اتخاذ دیدگاه های نظری مختلف می باشد. مطالعات در درجه اول که غربی ها ترجیح می دهند سبک های مدیریت تعارض مقابله (به عنوان مثال، همکاری، رقابت) در حالی که شرق به نفع سبک های مدیریت تعارض عدم مقابله (به عنوان مثال، اجتناب، مصالحه، موریس و همکاران، 1998؛ تنگ و Kirkbride، 1986؛ تینگ-تومی، 1988). علمای دیگر، با این حال، اشاره برعکس مورد دارد به ویژه هنگامی که آن را به اجتناب از درگیری (کیم و مایرز، 2012؛ لی و روگان، 1991) می باشد. این مطالعه پیشنهاد می کند و آزمایش های پیش بینی استنباط از نظریه های اخیر، توضیح می دهد که تفاوت های فرهنگی با استفاده از یک تمایز فردگرایی، کل گرایی (لیم و گیلز، 2007؛ Nisbett، 2003؛ Nisbett، پنگ، چوی، و Norenzayan،2001). حداقل به دو دلیل مهم برای استفاده از این دیدگاه جایگزین وجود دارد. اول، نظریه فرهنگی که زمانی از فردگرایی، جمع گرایی (IND-COL) تولید شده است نتایج متناقضی در مطالعات اخیر. نتایج حاصل از تحلیل های Oyserman، راگون، و Kemmelmeier 2002) نشان می دهد که آمریکایی ها به عنوان هواخواه اصول اجتماعی در زندگی مانند کره ای ها و ژاپنی می باشد و، در سطح ملی، IND و COL مستقل از یکدیگر باقی می ماند، به چالش کشیدن دیدگاه های موجود که دو گرایش فرهنگی ارتباط معکوس است (تریندیس، 1989). یافته های متناقض در مطالعات سبک های مدیریت تعارض شاید به این گونه مسائل مفهومی IND-COL نسبت داد. دوم، روش دیگر، تمایز فردگرایی، کل گرایی، حمایت قابل توجهی از مطالعات اخیر بدست آورده است (نگاه کنید به بررسی جامع Nisbett، 2003). در یک مطالعه اخیر توسط لیم، کیم و کیم (2011)، کل گرایی رابطه ای بعد که در آن تفاوت های فرهنگی بین ایالات متحده و جنوبی تشکیل شده است. کره به نظر می رسد حداکثر با²μ: 43 .

کل گرایی و توجهات (نگرانی) ارتباطی

کل گرایی اشاره به یک جهان بینی شناخت انسان به عنوان بخشی از نهادهای مختلف جامع مانند خانواده، دوستی، و یا محل کار، که در تلاش برای عمل هماهنگی با بخش های همراه در کل می باشد (لیم و گیلز، 2007). این دیدگاه مفهومی شبیه به نظریه سیستم های عمومی که حرکت می کند تمرکز از پرس و جو از واحدهای منحصر به فرد به تأثیرات متقابل رد و بدل شده در میان قطعات متشکل یک کل(  Bertalanffy1968) است. محققان اعتقاد دارند که فرهنگ شرق آسیا جامع کل گرا در طبیعت و نسبت به گرایش همه جانبه به نفوذ مداوم از آموزه های سنتی آیین کنفوسیوس، تائویسم و بودیسم است. این تعالیم معمولا مشاهده جهان به عنوان یک کلیت متشکل از قطعات دو به دو به هم وابسته و نه از مجموع عناصر مکانیکی گسسته (Moemeka، 1998؛ Nisbett، 2003؛ Nisbett و همکاران، 2001؛ تاکر، 2002) است.

ارسال نظر