جزوه اصول محاسبات شیمی صنعتی

tfh1368

جزوه اصول محاسبات شیمی صنعتی

جزوه اصول محاسبات شیمی صنعتی

رشته شیمی کاربردی

تالیف :هیمل بلاو

ترجمه دکتر مرتضی سهرابی

جزوه مذکور در فرمت pdf بوده و دارای 239 صفحه میباشد.

در ایت جزوه اصول محاصبات شیمی صنعتی به صورت مفصل توضیح داده شده است.

ارسال نظر