جزوه درس نقشه برداری عمومي

akbar

جزوه درس نقشه برداری عمومي

پيشگفتار
از آنجا كه از ابتداي آفرينش، بشر همواره كنجكاو به شناخت محيط پيرامون و گسترش قلمروي خود بوده است، دانستن موقعيت عوارض گوناگون و توجيه آنها نسبت به هم از اهميت بالايي برخوردار بوده است. همچنين تصوير عوارض مهم زميني براي بشر اوليه نوعي وسيله ارتباطي و زبان محسوب مي شده است . از طرفي تعريف بسيار ساده و ابتدايي نقشه برداري به اندازه گيري و نمايش عوارض سطح زمين بر روي يك برگ نقشه اشاره مي كند. لذا بدون اينكه موضوع نقشه برداري و تهيه نقشه به صورت علمي و امروزي مطرح بوده باشد، ميتوان گفت كه بشر از دير باز به اين مهم توجه داشته و به نوعي با بهره گيري از ابزار دوران خود مبادرت به نقشه برداري و تهيه نقشه از محيط پيرامون خود مي كرده است.
امروزه با پيدايش فناوري و سامانه هاي پيشرفته اي مانند: توتال استيشنها، ترازيابهاي الكترونيكي، سامانه هاي تعيين موقعيت ماهواره اي GNSS و سخت افزارها و نرم افزارهاي محاسبات و ترسيم، به نظر مي رسد ديگر نيازي به  دستگاهها و روشهاي سنتي نقشه برداري نيست. اما از آنجا كه مباني و اساس كار با آنها يكسان است، لذا براي يادگيري بهتر دانشجويان صرفنظر از فناوري هاي امروزي، سعي شده است به بيان مباني روشهاي اندازه گيري و محاسبات و نيز كار با دستگاههاي نقشه برداري پرداخته شود.
خوشبختانه طي سالهاي اخير كتابهاي زيادي در زمينه نقشه برداري توسط متخصصان و اساتيد ذيربط نوشته و منتشر شده اند كه هريك از ويژگيهاي خاصي برخوردار بوده اند. در همين راستا بر اساس تجربه هاي آموزشي نگارنده كتاب در دانشگاه ها و مراكز مختلف آموزش عالي كشور و بررسي محتواي كتب موجود در زمينه نقشه برداري عمومي، مطالبي كه
در اين كتاب در نظر گرفته شده اند به شرح ذيل در 10 فصل دسته بندي شده اند.
كليات، مفاهيم و تعاريف 
مروري بر سطوح مبنا و سيستم هاي تصوير 
مروري بر نظريه خطاها 
فاصله يابي 
ترازيابي 
زاويه يابي 
تعيين امتداد و موقعيت 
شبكه هاي پيمايش 
برداشت و ترسيم عوارض 
پياده سازي و تهيه نقشه هاي تفكيكي ساختمانها 
نگارنده اميدوار است اين مجموعه موجب رضايت كليه خوانندگان محترم بويژه دانشجويان عزيز رشته هاي مختلف از جمله :
نقشه برداري، عمران، معماري، معدن، كشاورزي، زمين شناسي و ... قرار بگيرد و با اين وسيله توانسته باشد خدمتي هر چند
كوچك در جهت توسعه و اعتلاي مهندسي نقشه برداري به علاقمندان و دانش پژوهان و جامعه دانشگاهي مرتبط ارائه
كرده باشد.

.

.

.

.

.

.

ارسال نظر