حشرات و کنه های زیان آور رز

akbar

حشرات و کنه های زیان آور رز

رزهای پرورش یافته در محیط های رو باز و یا بسته مانند گلخانه ها ، نسبت به دامنه ی گسترده ای از حشرات و کنه های تغذیه کننده از گیاهان ، حساس هستند . پاره ای از این حشرات و کنه ها ، آفات بسیار مخربی بوده ، با تغذیه از شاخساره ، گل ها و یا هر دو موجب کاهش ارزش زیبایی شناختی رزها شده و یا سبب مرگ کامل آنها می گردند . حشرات و کنه های زیان آور رز را بر اساس نوع تغذیه می توان در چند گروه قرار داد . دو نوع اصلی تغذیه ، جونده و زننده – مکنده می باشند . حشرات جونده ، بخش هایی از برگ ها یا گل ها را به طور فیزیکی حذف نموده و یا تمام اندام های گیاه را مصرف می کنند . مهم ترین حشرات جونده رز شامل سوسک ژاپنی ، زنبور رز ، سرخرطومی رز ، سوسک رز و سوسک پیچاننده ی برگ رز می باشند . حشرات و کنه های زننده – مکنده دارای قطعاتی دهانی می باشند که وارد بافت گیاه شده ، محتویات آبکی آن را می مکند . حشرات و کنه هایی که قطعات دهانی زننده – مکنده دارند شامل شته رز ، کنه تار عنکبوتی دو نقطه ای ، تریپس گل ، تریپس غربی گل و زنجرک برگی رز می باشند .

شته ی رز

رزها نسبت به حمله ی تعدادی از گونه های شته ها حساس هستند . بسته به موقعیت جغرافیایی ، این گونه ها شامل شته ی سیب زمینی ( macrosiphum euphorbiae ) و شته ی پنبه ( aphis gossypii ) می باشند . البته گونه ی غالب که از رزهای پرورش یافته در فضای باز یا محیط های بسته ای مانند گلخانه ها تغذیه می کند شته ی رز ( macrosiphum rosae ) می باشد . شته ی رز سطح پراکنش گسترده ای در سراسر ایالات متحده و کانادا دارد .

ارسال نظر