دانلود دیکشنری لانگ من _ longman dictionary

akbar

دانلود دیکشنری لانگ من _ longman dictionary

دیکشنری لانگمن یکی از بهترین و قدرتمند ترین دیکشنری های حال انگلیسی به انگلیسی میباشد! این دیکشنری از لحاظ کامل بودن دیتابیس و نمایش فونتیک جزو یکی از بهترین دیکشنری ها به شمار میرود!  

ارسال نظر