دستورالعمل کاشت، داشت و برداشت کنجد

akbar

دستورالعمل کاشت، داشت و برداشت کنجد

شامل :

- زراعت کنجد

- خاک

- تاریخ کاشت

- میزان کود مصرفی

- آبیاری

- میزان بذر , تراکم بوته و فاصله کشت

- مبارزه با علف های هرز

- و ......

 

دانلود رایگان

ارسال نظر