دوباره فكر كن ...

akbar

دوباره فكر كن ...

ما كسايي كه به فكرمون هستن رو به گريه مي اندازيم. ما گريه مي كنيم براي كسايي كه به فكرمون نيستن. و ما به فكر كسايي هستيم كه هيچوقت برامون گريه نمي كنن. اين حقيقت زندگيه. عجيبه ولي حقيقت داره. اگه اين رو بفهمي، هيچوقت براي تغيير دير نيست. فایل مذکور در فرمت pps ارائه گردیده و برای اجرا نیازمند نرم افزار office 2003 ویا ورژنهای جدیدتر میباشید    
دانلود رایگان

ارسال نظر