سرطان ریه

akbar

سرطان ریه

مقدمه

تشخیص سرطان ریه سوالات زیادی را به همراه دارد که بایستی پاسخ های شفاف و قابل فهم داشته باشد. ما امیدواریم این کتابچه در این مورد کمک کند. این کتابچه حاوي اطلاعاتی در مورد علل شایع و راه هايی جلو گیری از سرطان بوده و علايم و نشانه ها؛ راه هاي شناسایی؛ تشخیص و درمان این بیماری را تشریح می کند. دادن این اطلاعات به بیماران و خانواده های آنان ،رویارویی با چالش های پیش روی آنان را آسان تر می کند. تحقیقات در مورد سرطان موجب پیشرفت در مورد سرطان ریه شده و دانش ما افزایش یافته است. تحقیقات توسط محققين ادامه دارد تا نتایج بهتری در مورد پیشگیری ؛ شناسایی؛ تشخیص و درمان سرطان ریه حاصل گردد.

سرطان چیست؟

              تمام انواع سرطان ها از سلول ها که واحد زندگی اساسی بدن هستند؛ شروع می شوند. درک مفهوم سرطان برای آگاهی از سرطانی شدن سلول های طبیعی مفید می باشد. بدن از سلول های زیادی تشکیل یافته است. معمولا سلول ها رشد كرده و تقسیم می شوند و به سلول های متفاوتی تبدیل می شوند تا سلامتی بدن حفظ شده و وظایف آنها به خوبی انجام شود. ولی گاهی این رشد و تقسیم بیشتر از حد نیاز بدن پیش می رود. این توده سلول های اضافی تومور را تشکیل می دهند. تومورها ممکن است خوش خیم یا بدخیم باشند.

تومورهای خوش خیم سرطانی نیستند: آنها اغلب برداشته مي شوند  و در اغلب موارد عود نمی کنند. سلول هاي تومورهای  خوش خیم به دیگر قسمت های بدن انتشار نمي يابند. مهم است بدانیم آنها بندرت ، تهدیدی برای زندگی محسوب می شوند.

تومورهای بد خیم سرطاني هستند: در تومورهای بد خیم سلول ها غیر طبیعی بوده و بدون کنترل یا دستور تقسیم می شوند.این سلول ها مهاجم بوده و می توانند بافت های اطراف را از بین ببرند. سلول های سرطانی می توانند از تومور بدخیم جدا شده و وارد گردش خون یا سیستم لنفاتیک شوند (بافت ها و اعضایی که گلبول های سفید را برای مبارزه با عفونت و سایر بیماری ها تولید؛ ذخیره و حمل می کنند). به این روند متاستاز گفته می شود که سرطان از تومور منشا (اولیه) انتشار یافته و تومورهای جدید (ثانویه)را در سایر قسمت های بدن تشکیل می دهد.

.

.

.

.

.

....

ارسال نظر