طرح آبیاری بارانی تحت فشار

tfh1368

طرح آبیاری بارانی تحت فشار

 سيستم آبيارى بارانى نیمه جابه‌جا شونده (Semi-Portable) این سیستم مشابه سیستم آبیاری جابجا شونده است با این تفاوت که محل برداشت آب و ایستگاه پمپاژ ثابت بوده ولذا پمپ قابل جابجا شدن نیست ولی بقیه اجزای سیستم می تواننددر داخل یک مزرعه از یک موقعیت به موقعیت دیگر انتقال داده شوند. اما اگر بخواهیم از اجزای این سیستم در مزرعه دیگر استفاده کنیم باید در آن مزرعه پمپ و ایستگاه پمپاژ جداگانه ای وجود داشته باشد. سيستم آبيارى بارانى نيمه ثابت (Semi-Permanent) در سيستم آبيارى بارانى نيمه ثابت لوله‌هاى فرعى قابل جابه‌جا شدن هستند، اما لوله اصلى و پمپ و محل برداشت آب در جاى خود ثابت مى‌باشند. در اين سيستم معمولاً لوله اصلى در زيرزمين قراغر داده مى‌شود و در فواصل معين لوله‌هاى عمودى از آن منشعب و تا سطح زمين بالا مى‌آيند تا لوله‌هاى فرعى براى آب‌گيرى به آنها متصل شوند. اين لوله‌هاى عمودى و شيرهاى تعبيه شده روى آن را هيدرانت (Hydrant) يا شيرهاى آب‌گيرى مى‌نامند. سيستم آبيارى بارانى ثابت (Permanent) در سيستم آبيارى بارانى ثابت کليه اجزاء سيستم از پمپ گرفته تا لوله اصلي، لوله نيمه اصلى و ذلوله‌هاى فرعى در موقعيت خود ثابت بوده و براى تمام ايام سال در همان مکان باقى مى‌مانند. اين سيستم‌ها معمولاً براى گياهان چندين ساله و باغ‌ها به‌کار برده شده و به دليل پرهزينه بودن غالباً آنها را به‌صورت خودکار (Automatic) طراحى مى‌کنند تا براى آبيارى نياز به نيروى انسانى زياد نباشد، مانند سيستم‌هاى آبيارى که در زمين‌هاى ورزشى به‌کار برده مى‌شوند و در آن کليه شبکه لوله‌ها به‌صورت ثابت در زيرزمين دفن مى‌شوند تا مانعى براى حرکت بازکنان نبوده و آبيارى نيز به‌صورت خودکار انجام مى‌شود.

ارسال نظر