طرح احداث باغ پسته

tfh1368

طرح احداث باغ پسته

درخت پسته بومي كشور ايران است  و كتيبه هاي  يوناني  مؤيد اين مطلبند  كه كاشت درخت پسته واستفاده ازمحصول آن از حدود چهار هزار سال  پيش درايران رواج داشته است . با توجه به شهرت جهاني پسته ايران مخصوصاً شهر رفسنجان ازآنجايي كه مقداري زمين كشتاورزي مرغوب دراين منطقه داريم و با توجه به استعداد  منطقه براي كشت پسته  سعي داريم يك باغ پسته با استفاده از روشهاي اصولي  كشت و پرورش درخت پسته ايجاد نمائيم و ازاين راته براي خود و تعداد ديگري اشتغالزايي كنيم .اين محصول يك محصول صادراتي است كه ارزش افزوده بالايي نصيب  ما خواهدكرد.

ارسال نظر