طرح بازیافت مواد پلاستیکی

tfh1368

طرح بازیافت مواد پلاستیکی

جمع آوری زباله های قابل باز یافت علاوه بر جلوگیری از آلودگی محیط زیست در صورت جدا سازی می تواند ه عنوان مواد اولیه بسیاری از کارخانجات تولیدی مورد استفاده قرار می گیرد .
مراحل بازیابی ضایعات پلاستیکی به شرح زیر می باشد :
1-دسته بندی ضایعات : پس از جمع آوری باید ضایعات بر حسب نوع مواد از قبیل پلی اتیلن ونرمی وسختی دسته بندی گردند.
2- خرد کردن وآسیاب کردن: مواد نرم ومواد سخت باید به طور جداگانه وتوسط آسیاب خرد گردند . اندازه ذرات به دست آمده معمولا تغییر می نماید وبر اساس شرایط مصرف آن معمولا اندازه ای که مصرف می شود دارای اندازه ای کمتر از یک اینچ می باشد .
3- شستشو : ذرات به دست آمده از مرحله دوم باید مورد شستشو قرار گیرند ذرات سخت را می توان در ماشین های شستشوی آبی تمیز نمود به این منظور می توان از پودر کربنات سدیم یا پودرهای شوینده معمولی استفاده نمود .
4- آب گیری وخشک کردن : ذرات شستشو شده دارای آب ورطوبت ههستند وبنابر این آب آنها باید گرفته شود ودر کوره حرارتی رطوبت زدایی شوند .
5- گرانول کردن : برای آماده کردن ذرات آسیابی جهت استفاده در فرایند های پایین دستی ویا به منظور کامپاند کردن با مواد دست اول ذرات آسیاب شده تمیز باید به شکل گرانول در آیند . اکسترودرهای مورد استفاده جهت گرانول سازی سه نوع هستند که برای PVC یا PET ومتفرقه به کار می روند .
ماشین مورد استفاده جهت کار بر روی ضایعات ثانویه , سیستم برش سرد می باشد . در مرحله گرانول سازی می توان رنگینه ها ویا رنگدانه ها را به پلاستیک افزود . ماشین مورد استفاده جهت کار بر روی ضایعات اولیه سیستم برشی است که به وسیله 

 

ارسال نظر