طرح تاسیس آرایشگاه زنانه

tfh1368

طرح تاسیس آرایشگاه زنانه

در یکی از قدیمی ترین غارهای جهان در فرانسه آثار نقاشی کشف شده است که متعلق به انسان های نخستین بوده و با اصول پیشرفته کنونی مطابقت دارد و بیانگر آن است که انسان متعلق به آن دوره با آنکه تکلم نداشته است اما به جستجوی زیبایی علاقه داشته است و همواره در جستجوی راه هایی برای متفاوت شدن با دیگران و ایجاد تمایز برای خود در موقعیت های مختلف زندگی بوده است. خلاصه مدیریتی: اینجانب در طرح خودم سبک جدید آرایش را اساس کار خود قرار می دهم تا به سیلقه عموم مردم منطبق باشد و در ابتدای کار بر مشتریان مخصوص و اولی که مراجعه می کنند تخفیف ویژه می دهم تا با این کار هم وسیله ای برای تبلیغات شود وهم آنها بار دیگر هم در صورت رضایت از کار آرایشی که انجام داده اند باز مراجعه فرمایند و همچنین شاگردان و خودم لباس فرم و بهداشتی برتن می کنیم و سعی می کنم که بهداشت را اساس کار خود قرار داده و مرحله زیبایی را در مرحله دوم کارم قرار دهم زیرا که کار آرایشی در ابتدای کار باید اول بهداشتی باشد و سعی  در عملی کردن و گسترش آن در سطح گریم های پیشرفته دارم.

 

ارسال نظر