طرح تاسیس آموزشگاه حسابداری

tfh1368

طرح تاسیس آموزشگاه حسابداری

انجام هر فعالیت اقتصادی، مستلزم ایجاد سازو کاری برای نگهداری و ثبت گردش های انواع مالی، اعم از وجود نقد، اعتبارات، تسهیلات و ... است. به این منظور از فن حسابداری در وهله نخست به عنوان ابزاری برای سنجش عملکرد مالی فعالیت های اقتصادی و در مرحله بعد به عنوان مستندی برای اتخاذ تصمیمات مدیریت عالی در مورد انجام سرمایه گذاری ها یا فعالیت های جدید یاد می شود. فرایند حسابداری شامل ثبت کلیه رویدادهای مالی، تکمیل صورت های قانونی از جمله صورتحساب سود و زیان، ترازنامه، ثبت دفاتر قانونی و معین، ارائه گزارشهای مالی در دوره های زمانی مشخص به مدیریت سازمان و ... می باشد. تشخیص و ثبت درست وقایع مالی صورت گرفته در سازمان نیازمند دانش و مهارت کافی در زمینه علوم حسابداری است. کسب این مهارت علاوه بر داشتن اطلاعات نظری در مورد اصول حسابداری نیازمند کسب تجربه و آموزشهای کاربردی در این زمینه می باشد. آموزشگاه های آزاد حسابداری در این میان می توانند علاوه بر ارائه آموزش های نظری و کاربردی در مورد مسائل مختلف حسابداری از حسابداری مؤسسات بازرگانی و مالی تا سازمانهای صنعتی، اقدام به آموزش حسابداری به وسیله نرم افزارهای رایانه ای که در حال حاضر مورد اقبال روزافزون حسابداران واقع شده است نمایند. همچنین اجرای این طرح می تواند زمینه اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی در رشته های حسابداری، مدیریت مالی، مدیریت بازرگانی و مهندسی کامپیوتر را فراهم آورد. ضمن این که با عنایت به ماهیت امر آموزش می توان از نیروی کار بانوان متخصص نیز در این زمینه به نحو شایسته استفاده کرد.

 

ارسال نظر