طرح تبلیغاتی و چاپ تابلو افست

tfh1368

طرح تبلیغاتی و چاپ تابلو افست

اهداف طرح:
١- ايجاد اشتغال و از بين بردن خلع های بيکاری و استفاده از تواناييهای
بالقوه و بالفعل نيروهای متخصص کار آمد و شايسته در عرصه توليد و
خدمت رسانی به طبقات مختلف جامعه
٢- ارايه خدمات تبليغاتی فرهنگی شامل : ساخت تابلو های فلکسی در ابعاد
و اندازه ها و طرحهای مختلف –انجام پروژه های تبليغاتی اعم از ديوار
نويسی، پارچه نويسی در سطح وسيع
٣- ارايه خدمات چاپی شامل: چاپ فلکسی و بنر (زير مجموعه تابلو سازی
است) با گرفتن اولين دستگاه چاپ فلکسی در استان سمنان، و ارايه
خدمات کامپيوتری
۴- چاپ پارچه های تبليغاتی اعم ازمکه کربلا تسليت مناسبتهای محرم و ....

اطلاعات کلی طرح

١- عنوان فعاليت : ايجاد کارگاه خدماتی توليد وسايل تبليغاتی (تجاری فرهنگی
آموزشی و ارايی خدمات تبليغاتی اعم از ساخت و راه اندازی تابلو های تبليغاتی
بيلبوردهای شهری و جاده ای به تعداد و به ابعاد مختلف توليد و ساخت و راه
اندازی تابلو های فلکسی ،ديوار نويسی،پارچه نويسی،تابلو سازی،چاپ سيلک،
چاپ فلکسی، مهر سازی،

٢- تامين آب و برق: آب و برق کارگاه از طريق شبکه سراسری برق و لوله
کشی شهری تامين می گردد. 

ارسال نظر