طرح توجيهي توليد لوله هاي اتلين ، پلي پروپيلن ، و اتصالات

tfh1368

طرح توجيهي توليد لوله هاي اتلين ، پلي پروپيلن ، و اتصالات

خلاصه طرح : موضوع طرح : طرح توليد لوله پلي اتيلن و پلي پروپيلن و اتصالات نوع توليدات : لوله پلي اتيلن سايز (400-160) و (63-20) و لوله پروپيلن (63-20) و اتصالات پلي پروپيلن تعداد شاغلين : 41 نفر مشخصات سرمايه گذاري طرح (ارقام به ميليون ريال) سرمايه گذاري كل طرح : 20571/5 سرمايه گذاري ثابت : 12489 سرمايه در گردش : 6831/5 در آمد ساليانه: 50000 سود ويژه : 3968/5 دوره بازگشت سرمايه : 39 ماه نرخ باز دهي سرمايه : 31/7%    

ارسال نظر