طرح توجیهی استخراج سنگ مرمریت

tfh1368

طرح توجیهی استخراج سنگ مرمریت

طرح توجيهي معدن سنگ مرمريت

خلاصه طرح :
موضوع طرح : معدن سنگ مرمريت
نوع توليدات : سنگ مرمريت
تعداد شاغلين : 21 نفر
مشخصات سرمايه گذاري طرح (ارقام به ميليون ريال)
سرمايه گذاري كل طرح : 3838
سرمايه گذاري ثابت : 3363/5
سرمايه در گردش : 474/5
در آمد ساليانه: 4200
سود ويژه : 1225
دوره بازگشت سرمايه : 34 ماه
نرخ باز دهي سرمايه : 36% 2

فرايند توليد :

سنگ مرمريت حاصل نشست و رسوب گذاري مواد معدني آهكي ميباشد كه پس از
گذشت زمان لايه رسوبي حاصله با ضخامت معين به سنگهاي رسوبي آهكي قابل استخراج
تبديل مي شود.
سنگ مرمريت به رنگهاي قرمز، سفيد ، سبز ، زرد ، ليموئي و سايررنگها ديده مي شود و
نوع مرغوب آن از ارزش صادراتي برخوردار مي باشد. پتانسيل معدني سنگ مرمريت
كشور بخصوص در استانهاي مركزي ، آذربايجان شرقي ، آذربايجان غربي ، اصفهان ،
فارس ، خراسان و لرستان مي باشد.
سنگ مرمريت به شكل تودهاي و يا داراي لايه بندي بوده و جهت استخراج ، پس از آماده
سازي و باز كردن سينه كار توسط بلدوزر ، دستگاه سيم برش مستقر شده و توده معدني
(سنك معدن با ايجاد سه سطح ازاد و حفر سوراخهاي افقي و عمودي توسط راسل در
فواصل حدود 4 متر از سطح آزاد كار ، سيم برش در داخل حفره عبور داده شده و به
دستگاه سيم برش متصل مي شود با راه اندازي دستگاه ، سيم در محيط سنگ به حركت3
در آمده و شروع به برش سنگ مي كند و در همان زمان حين برش، دستگاه سيم برش
به طرف عقب حركت مي كند و بدين ترتيب قطعات و بلوكهاي بزرگ سنگ به بلوكهاي
كوچكتر تقسيم شده كه توسط لودر 470 ، سنگهاي بريده شده به داخل كاميون و تريلر
بارگيري شده و به كارخانجات سنگبري حمل ميشوند .

ارسال نظر