طرح توجیهی تاسیس آموزشگاه علمی آزاد

tfh1368

طرح توجیهی تاسیس آموزشگاه علمی آزاد

3- تجزیه و تحلیل صنعت
الف- تجزیه و تحلیل محیطی 
•    محیط کسب وکار 
با توجه به افزایش جمعیت و خیل افراد جهت گرفتن مدرک و اصطلاحا مدرک گرایی د ر دانشگاه ها باعث شد ه است که فارغ التحصیلان واقعا فاقد تخصص کافی در رشته های تحصیلی خود باشند بنابراین وجود یک مرکز که بتواند یک محیط جهت یادگیری افراد مخصوص دانشجویان و فارغ التحصیلان درجهت تخصص دررشته تحصیلی یا رشته  مورد علاقه شان کمک می کند با توجه به عدم امتحان ورودی و عدم استرسهای ورودی افراد به راحتی وارد این آموزشگاه می شوند  و با توجه به توانایی و حدود تحصیلات به یادگیری در رشته مورد علاقه شان می پردازند و با توجه به وجود چندین دانشگاه در شهر اراک و جود این گونه آموزشگاه ها امری لازم است . 

•    فرهنگ (اعتقادات مذهبی ،فرهنگ مصرف ،آداب و رسوم )
با توجه به بالا بودن سطح تحصیلات افراد سطح فرهنگ و درک افراد نیز افزایش می یابد ودر واقع خود یک محیط فرهنگی است . 
•    اقتصاد
با توجه  به آگاهی افراد از این نوع آموزشگاه های و با وجود علاقه جهت یادگیری دراین زمینه و آگاهی از هزینه ها آنها دراین دوره های آموزشی شرکت می کنند و هر فرد با توجه به توانایی و علاقه خود می تواند دراین نوع دوره ها در شرایط زمانی خاص شرکت نماید و از مزایای آن بهره مند گردد.
•    تغییرات جمعیتی
افزایش جهت یکی از عوامل ایجاد این نوع آموزشگاه ها می باشد و در واقع این نوع آموزشگاه ها به واسطه افزایش جمعیت و جوان گرایی در کشورمان و عدم جذب نیروی کار به علت عدم تخصص تأسیس می شوند لذا تراکم جمعیت روند رو به رشد این طرح کمک می کند. 

ب- تجزیه و تحلیل بازار
•    اندازه بازارو نرخ رشد
با توجه به خدماتی بدن طرح و نیازهای افراد جامعه بخصوص دانشجویان و فارغ التحصیلان و با توجیه تورم سالانه نرخ رشد مازاد تغییر خواهد نمود. پیشرفت صنعت و فناوری به روی طرح تأثیر می گذارد 
•    بررسی روندهای بازار 
با توجه به افزایش فارغ التحصیلان فاقد تخصص و پیشرفت صنعت این بازار روند رو به رشدی را خواهد داشت . 

•    ساختار بازار
با توجه به خدماتی بودن طرح فقط به صورت رقابت از لحاظ ارائه آموزش های بهتر رقابت خواهد داشت . و این با توجه به استفاده از نیروهای مجرب و کار آمد طرح پیشرفت خو بی خواهد داشت . 
•    بررسی رقبا
رقبا دراین طرح فقط می توانند آموزشگاه های مشابه یا دانشگاه ها باشند که با توجه به بحث عدم توجه کافی دانشجویان و بحث مدرک گرایی دربین دانشجویان و عدم تخصص  واستفاده از مربیان – استاتید مجرب می توان ازسایر آموزشگاه های مشابه هم پیشی گرفت .
•    تجزیه و تحلیل عرضه و تقاضا 
در این طرح در واقع متقاضیان دانشجویان و فارغ التحصیلان می باشند و آموزشگاه به عنوان یک مرکز عرضه علم و دانش به دانشجویان فعالیت دارد .

.

.

.

.

 

ارسال نظر