طرح توجیهی معدن سولفات سدیم

tfh1368

طرح توجیهی معدن سولفات سدیم

طرح توجيهي بهره برداري از معدن سولفات سديم

خلاصه طرح :
موضوع طرح : بهره برداري از معدن سولفات سديم
نوع توليدات : سولفات سديم
تعداد شاغلين : 11 نفر
مشخصات سرمايه گذاري طرح (ارقام به هزار ريال)
سرمايه گذاري كل طرح : 405841
سرمايه گذاري ثابت : 255600
سرمايه در گردش : 150241
در آمد ساليانه: 800,000
سود ويژه : 71,206
دوره بازگشت سرمايه : 43 ماه
نرخ باز دهي سرمايه : 28%2
فرايند توليد و استخراج ماده معدني:
سولفات سديمSo4Na2 با توجه به دگرساني سنگها و فرايند شيميايي تشكيل شده ومعمولا در
فصل بهار و در اثر بارندگي ها ي مداوم ،سولفات سديم آبدار ته نشين شده و آنگاه با تبخير
آب موجود در خاك ،سولفات سديم بصورت دانه هاي سفيد رنگ درعمق 10 الي 20 سانتي
متري سطح زمين و خاك ذخيره مي شود وجهت استخراج آن معمولا به آرامي توسط بيل و
بصورت دستي ،خاك سطح ماده معدني جمع آوري ويا دپو مي شود.به طوري كه خاك با ماده
معدني مخلوط نشده و جددا سازي صورت گيرد،سپس توسط تراكتور دستي و تراكتور بيل
دار ،مواد معدني استخراج شده يعني جمع آوري و دپو مي شود.
سولفات سديم دپوشده توسط كاميون و يا تريلي تراكتور به محل فراوري مواد و يا كارخانه
حمل مي شود.
معمولا سولفات سديم جمع آوري شده در محل از طريق حوضچه هاي مخصوص به عيار
بالاتر تبديل شده وسپس جهت تغليظ نهايي به كارخانه حمل مي شود.
بزرگترين كارخانه فراوري سولفات سديم در استان سمنان ،شهرستان گرمسار واقع شده
است.مصرف عمده سولفات سديم در توليد پودر رختشويي و ساير صنايع مي باشد.

ارسال نظر