طرح توجیهی معرق کاری

tfh1368

طرح توجیهی معرق کاری

مقدمه :
معرقكاري چوب ، فلز ، آلومينيوم ، مس يا برنز نيست بلكه نوعي هنر دستي
است كه از اول كار تا پايان آن هنرمند خود نسبت به تهيه و ساخت آن
اقدام مي كند.
معرقكاري نوعي هنر است كه ابزار اوليه آن ساقه گندم مي باشد و هنرمند
با دستان هنرمندانه اي اين خلقت زيباي خدائي را با ظرافت خاصي به شكلها
و خطوط زيبايي طراحي و اجرا مي كند.
توضيح: اول ساقه گندم را تهيه مي كنيم ، ساقه گندم را باكاتر از وسط
بصورت طولي شيار ميدهيم . در آب گذاشته تا مقداري خيس شود با دست
شيار را باز ميكنيم و بوسيله ات آنرا صاف ميكنيم . آنها را كنار هم گذاشته و
بر روي كاغذ چسبانده و در زير دستگاه پرس قرار ميدهيم . طرح را روي3
كاغذ پياده كرده و بعد بوسيله كاتر برش ميزنيم و طرح را در مياوريم و بر
روي زمينه كار كه از جنس ( مخمل ، ساطان يا طرح چرم) كه از قبل بر
روي تخته سه لائي يا هفت لائي آماده كرديم مي چسبانيم و در پايان آن را
قاب ميگيريم شروع كار تا پايان آن ده مرحله دارد به ترتيب عبارتند از :
چسباندن ساقه گندم بر روي كاغذ، صاف كردن ساقه گندم ، آماده كردن
ساقه گندم ، تهيه مواد اوليه انبار ، قابگيري ، چسباندن طرح روي زمينه كار ،
برش طرح ، كشيدن طرح زير پرس قرار دادن آن. 

ارسال نظر