طرح توجیهی گیم نت

tfh1368

طرح توجیهی گیم نت

- تجزیه و تحلیل صنعت
الف- تجزیه و تحلیل محیطی 
•    محیط کسب وکار 
دفتری جهت ارائه بازي هاي رايانه اي گروهي  به همشهریان می باشد با توجه به اینکه بازي هاي رايانه اي گروهي  از تفريح هاي مفرح است  و بحث سرگرم كنندگي آن براي جوانان و نوجوانان و نشاط آور بودن آن با ارائه بازيهاي جذاب  .يك محيطي آرام براي استفاده جوانان و نوجوانان مي لاشد 


•    فرهنگ (اعتقادات مذهبی ،فرهنگ مصرف ،آداب و رسوم )
طرح مذكوربا  اعتقادات و رسم و رسومات، منطقه مانع هيچ تضادي ندارد .


•    اقتصاد
مشتریان در این طرح اکثر جوانان و نوجوانان  می باشند و با توجه به هزینه کم استفاده از گيم نت  مقرون به صرفه است ترین. و مشتریان این طرح به راحتی می توانند از خدمات استفاده کنند.

 

 

•    تغییرات جمعیتی
افزایش جمعیت باعث افزایش میزان مراجعه کنندگان به گيم نت می باشد و معمولاً با توجه به در کاربرد بودن و روند استفاده صعودی از اینترنت. طرح مو رد نظر روند روبه رشدی خواهد داشت.

 


ب- تجزیه و تحلیل بازار
•    اندازه بازارو نرخ رشد
نرخ رشد بازار با توجه به تقاضای روزافزون متقاضیان به استفاده از اینترنت و بازيهاي رايانه اي  و همچنین سیاستهای دولت در زمینه افزایش زمينه اوغات فراغت افزایش می یابد. ولی با تورم نرخ رشد تغییر خواهد کرد.


•    بررسی روندهای بازار 
با توجه به اینکه تقاضای استفاده از بازيهاي رايانه اي  در بین شهروندان افزایش یافته است بخصوص در فصلهای تعطیلی مثل تابستان افزایش می یابد.

•    ساختار بازار
با توجه به خدماتی بودن طرح بازار به صورت رقابتی با ارائه كامپيوتر هاي با سرعت بالا و ارائه خدمات مناسب و محیط مناسب است و عوامل کلیدی در یک گيم  نت داشتن وسايل خوب خدماتي مي باشد .


•    بررسی رقبا
رقبا معمولاً   كساني هستند كه داراي گيم نت مي باشند .


•    تجزیه و تحلیل عرضه و تقاضا 
با توجه به گسترش علم کامپیوتر و نیاز روزافزون بایستی پاسخگویی برای این عرضه باشیم و در واقع با دایر کردن گيم  نت به تقاضا ها پاسخ مي گوييم .

.

.

.

 

ارسال نظر