طرح تولید بتن آماده

tfh1368

طرح تولید بتن آماده

فهرست مطالب

بخش اول
توجیه فنی طرح
فصل اول
بتن ، اجزاء و مبانی ساخت آن
۱-۱)  بتن و اجزاء آن
۱-۱-۱) افزودنی های خاص در شرایط ویژه :
۱-۱-۲) بتن های با عملکرد و دوام زیاد:
۱-۱-۳) بتن های با نرمی بالا :
۱-۱-۴) آرماتورهای غیر فولادی در بتن :
۱-۱-۵) مقابله با خوردگی بتن:
۱-۲) مبانی ساخت بتن :
۱-۲-۱) مزایای کاهش مقدار آب :
۱-۲-۲) انواع سیمان پرتلند:
۱-۲-۳)  اختلاط :
۱-۲-۴) کنترل ترک :
۱-۲-۵) مواد افزودنی بتن: (Admixtures)
۱-۲-۶) تدارکات پیش از بتن ریزی :
۱-۲-۷) ریختن بتن:
۱-۲-۸) متراکم کردن بتن :
۱-۲-۹) برداشتن قالبها( باز کردن آنها) :
۱-۲-۱۰) عمل آوردن تکه های لکه گیری شده :
۱-۲-۱۱) عمل آوردن و حفاظت :
۱-۳) مدیریت حفاظت بتن :
۱-۴) علل فرسودگی و تخریب سازه های بتنی
۱-۴-۱) نفوذ نمکها:
۱-۴-۲)  اشتباهات طراحی:
۱-۴-۳)  اشتباهات اجرایی:
۱-۴-۴) حملات کلریدی:
۱-۴-۵) حملات سولفاتی:
۱-۴-۶) حریق:
۱-۴-۷) عمل یخ زدگی:
۱-۴-۸) نمکهای ذوب یخ:
۱-۴-۹) عکس العمل قلیایی سنگدانه ها:
۱-۴-۱۰) کربناسیون:

۱-۴-۱۱) علل دیگر:
۱-۵) عوامل جوی و تاثیرشان بر بتن:
۱-۵-۱) تشعشع خورشیدی:
۱-۵-۲) ماشین آلات :
۱-۵-۳) قالب و آرماتور :
۱-۵-۴) زمین :
۱-۵-۵) درجه حرارت های هوا:
۱-۵-۶) رطوبت:
۱-۵-۷) سرعت باد:
۱-۵-۸) درجه حرارتهای شب هنگام :
۱-۶) سنگدانه ها و دانه بندی مناسب آن برای بتن:
۱-۷) افزودنیهای بتن و نقش آن درمقاوم سازی سازه ها:
۱-۸) سیمان و بررسی ساختار تولید، توزیع ومصرف آن در کشور:
۱-۸-۱) ضرورت حداکثر صرفه جوئی در مصرف انرژی :
۱-۸-۲) ارتقاء کیفیت سیمان و فرآورده های سیمانی :
۱-۸-۳) سیمانهای با مقاومت بالا :
۱-۸-۴)  سیمان بنائی :
۱-۸-۵) سیمانهای ویژه :
۱-۸-۶) توزیع سیمان:
۱-۸-۷) محاسبات مرحله مصرف سیمان در بخش مسکن:

فصل دوم
بتن و استاندارد سازی آن در ایران
۲-۱) بتن ایران ، یک پنجاهم استاندارد :
۲-۲) الزام نشان استاندارد برای واحد های تولید کننده بتن آماده:
۲-۳) الزام ساختمان‌سازان شهر تهران  به استفاده از بتن استاندارد :
۲-۴) واحد های بتن آماده استاندارد در ایران :
۲-۵)  واحدهای غیرمجاز تولید بتن :

فصل سوم
خلاصه شرحی از پروسه های تولید
۳-۱) پروسه ساخت بتن آماده استاندارد:
۳-۱-۱) دپوی سنگدانه ها:
۳-۱-۲) سیلوی سیمان:
۳-۱-۳) بچینگ پلانت:
۳-۱-۴) مخزن و کنتور اندازه گیری آب:
۳-۱-۵) تراک میکسرها:
۳-۱-۶) نحوه ی صحیح ویبره کردن (متراکم کردن) بتن به همراه شکل:
۳-۲) نکاتی در مورد بتن ریزی  ( دپو، اختلاط، پرداخت )
۳-۲-۱)  انبار کردن سیمان :
۳-۲-۲)  اختلاط و حمل :
۳-۲-۳)  جادادن و پرداخت سطوح بتنی :
۳-۲-۴) عمل آوردن ( مراقبت ) :
۳-۳) پروسه ساخت موزائیک:
۳-۳-۱) چکیده:
۳-۳-۲) تعریف موزائیک :
۳-۳-۳) روشهای تولید موزائیک :
۳-۳-۴) انواع موزاییک :
۳-۳-۵) طبقه بندی موزاییک ها بر اساس شکل ظاهری و نمای سطح رویه :
۳-۳-۶) نمونه هایی از انواع موزائیک:
۳-۴) پروسه تولید بلوک های بتنی:
۳-۴-۱) روش تولید بلوک های سیمانی :
۳-۴-۲) روش های عمل آوری بلوک های سیمانی :
۳-۴-۳) ویژگی ها و حدود قابل قبول :

فصل چهارم
میزان تولید و میزان مواد اولیه
۴-۱) میزان تولید سالیانه بر اساس مطالعات امکان سنجی و نیاز سنجی منطقه:
۴-۱-۱)  بتن آماده استاندارد :
۴-۱-۲)  کف پوش – موزائیک :
۴-۱-۳)  جداول بتنی :
۴-۱-۴) بلوکهای بتنی :
بخش دوم

فصل پنجم
توجیه مالی و اقتصادی طرح
۵-۱)  محصول :
۵-۲) زمین مورد نیاز :
۵-۳)  محوطه سازی :
۵-۴) ساختمان سازی:
۵-۵) ماشین آلات و تجهیزات و وسایل آزمایشگاهی:
۵-۶)  تاسیسات:
۵-۷)  وسایل حمل و نقل داخل و خارج کارخانه:
۵-۸)  مواد اولیه:
۵-۹) آب و برق و سوخت مصرفی:
۵-۱۰) برآوردهزینه تعمیرات و نگهداری:
۵-۱۱) برآورد حقوق و دستمزد نیروی انسانی :
۵-۱۲)  برآورد سرمایه ثابت:
۵-۱۲-۱) هزینه های سرمایه ای:
۵-۱۲-۲) هزینه های قبل از بهره برداری :
۵-۱۳)  برآورد سرمایه در گردش:
۵-۱۴)  جمع کل سرمایه گذاری:
۵-۱۵)  برآورد هزینه استهلاک:
۵-۱۶) هزینه های تولید سالیانه:
۵-۱۷)  قیمت تمام شده محصول:
۵-۱۸) قیمت فروش محصول:
۵-۱۹)  محاسبه نقطه سر به سر (در ۱۰۰% راندمان):
۵-۲۰)  درصد فروش در نقطه سر به سر:
۵-۲۱)  سود و زیان ویژه: (سود)
۵-۲۲)  ارزش افزوده خالص و ناخالص و نسبتهای آن:
۵-۲۳)  سرمایه ثابت سرانه:
۵-۲۴)  کل سرمایه گذاری سرانه:
۵-۲۵)  نرخ بازدهی سرمایه:
۵-۲۶)  دوره برگشت سرمایه:

ارسال نظر