طرح تولید بستنی چوبی

tfh1368

طرح تولید بستنی چوبی

بستنی یک فراورده شیری لذیذ , مطبوع وخوشایند ذائقه است که در تمام فصول سال مخصوصا بهار وتابستان مصرف فراوان دارد . اگر بستنی به نحو بهداشتی وبا رعایت اصول استاندارد تهیه , بسته بندی وبه دستمصرف کنندگان برسد . علاوه بر ایفا نقش یک فرایند تفننی , منبع سرشاری از مواد انرژی زا جهت سوخت وساز بدن نیز خواهد بود . بستنی در انواع مختلف خود , به قشر خاصی از جامعه محدود نبوده وکلیه افراد , به خصوص طبقات جوان تر , مصرف کنند گان عمده آن محسوب می شوند . 
صنعت بستنی سازی در سالهای اخیر در نیل پیشرفت وتکمیل یخچالها وگسترش آگهی ها ی تجاری وبازرگانی وبا توجه به ترکیب محصول ونحوه بسته بندی و .... در بسیاری از کشورهای جهان رونق یافته است . بستنی سازی در ایران , در ابتدا در کارگاههای کوچک وقنادیها به صورت سنتی انجام گرفت وبا این صنعت همزمان با تاسیس کارخانه شیر پاستوریزه در سال 1355 بوده است . بستنی دارای انواع واقسام مختلف بوده وهر یک دارای ویژگی خاصی می باشد . در ضمن از آنجائیکه ایم محصول غذایی دارای مصرف عمومی است رعایت استانداردهای تعیین شده توسط دستگاههای ذی ربط الزامی می باشد 

 

 

ارسال نظر