طرح تولید جعبه میوه

tfh1368

طرح تولید جعبه میوه

مقدمه : انسان همواره در طول تاريخ از چوب به عنوان ابزار دفاعي و زينتي استفاده نموده است . كار بر روي چوب در آثار باستاني و بجا مانده از قرون گذشته همواره مشاهه مي شود و امروزه صنعت چوب يكي از رشته هاي عمده دانشگاهي بوده و كاربرد علمي آن از اهميت بالائي برخوردار است . استفاده از چوب مناسب با محصول مورد نظر ، طراحي مناسب ، استفاده از ابزار آلات و دستگاههاي متناسب مديريت صنعت چوب ، بازاريابي ، صادرات و صدها مسئله ديگر باعث شده صحت چوب در شمار صنايع مهم در آيد . در اين ميان استفاده از صنايع چوب در جابجائي كلي و در نظام بازار حائز اهميت است . عنايت به شيوه هاي استاندارد بسته بندي كه در رساندن سالم كالا به مقصد نقش حياتي دارد بايد مورد توجه خاص قرار گيرد . اين طرح مربوط به

ارسال نظر