طرح تولید شناور بابری فایبر گلاس

tfh1368

طرح تولید شناور بابری فایبر گلاس

خلاصه طرح :

موضوع طرح : ساخت يك شناور باربري فايبر گلاس واستفاده
نوع توليدات : جابجايي بار و ارائه خدمات حمل ونقل دريايي
تعداد شاغلين : 10
مشخصات سرمايه گذاري طرح (ارقام به ميليون ريال)
سرمايه گذاري كل طرح : 3775
سرمايه گذاري ثابت : 3605
سرمايه در گردش : 120
در آمد ساليانه: 3000
سود ويژه : 1287
دوره بازگشت سرمايه : 33 ماه
نرخ باز دهي سرمايه : 36%

ارسال نظر