طرح تولید شیشه سکوریت

tfh1368

طرح تولید شیشه سکوریت

خلاصه طرح :
موضوع طرح : توليد شيشه سكوريت
نوع توليدات وظرفيت : شيشه سكوريت با ظرفيت 12000 متر مربع
تعداد شاغلين : 27
مشخصات سرمايه گذاري طرح (ارقام به ميليون ريال)
سرمايه گذاري كل طرح : 4130
سرمايه گذاري ثابت : 3700
سرمايه در گردش : 290
در آمد ساليانه: 4320
سود ويژه : 1193

دوره بازگشت سرمايه : 38 ماه

نرخ باز دهي سرمايه : 32 % 

ارسال نظر