طرح تولید لواشک از خرما

tfh1368

طرح تولید لواشک از خرما

خلاصه طرح :
موضوع طرح : طرح توليد لواشك از خرما
نوع توليدات : لواشك خرما
تعداد شاغلين : 21 نفر
مشخصات سرمايه گذاري طرح (ارقام به ميليون ريال)
سرمايه گذاري كل طرح : 3731
سرمايه گذاري ثابت : 3257
سرمايه در گردش : 308
در آمد ساليانه: 4500
سود ويژه : 1375/5
دوره بازگشت سرمايه : 29 ماه
نرخ باز دهي سرمايه : 42%

ارسال نظر