طرح تولید نان ماشینی

tfh1368

طرح تولید نان ماشینی


مزایای نان صنعتی نسبت به نان سنتی چیست؟
در واقع، نان‌های صنعتی مزایایی دارند که ما آن‌ها را در تولید نان‌های مسطح به روش سنتی نمی‌بینیم. وقتی که نان به صورت صنعتی تولید می‌شود همه کارها و مراحل تولید به صورت مکانیزه و بدون دخالت دست است. به علاوه می‌توان غنی یا ضعیف بودن آرد را با تولید صنعتی، کنترل کرد و کیفیت آن را به بهترین حد رساند. وقتی که نان در مقیاس صنعتی تولید می‌شود، نماینده دولت به عنوان مسئول فنی بر تمامی مراحل تولید نظارت می‌کند و در این صورت، تنها مواد افزودنی مجاز به نان اضافه می‌شود و امکان استفاده از افزودنی‌های غیرمجاز غیرممکن می‌شود. همچنین در واحدهای صنعتی از حرارت غیرمستقیم استفاده می‌شود که خود این امر، یک مزیت بهداشتی بسیار مهم به حساب می‌آید.

ارسال نظر