طرح سنگ بری نرم بر

tfh1368

طرح سنگ بری نرم بر

مقدمه :
در چند سال اخير بدليل پايين آمدن در آمد حاصل از فروش نفت صادرات
انواع كالا رونق مناسبي گرفته است , به همين دليل توليد كنندگان بر آن
مي باشند تا كالاي توليدي از كميت و كفيت بالايي برخوردار باشد . سنگ نيز
از محصولات صادراتي ميباشد.
بعضي از انواع سنگها بصورت كوپ از كشور خارج مي شود و در محل
مصرف بريده و صيقل داده مي شودولي صادر نمودن سنگ به اين صورت
باعث شده تا منافع اصلي را كشوري را كه كار برش و صيقل را انجام
مي دهد ببرد . به همين خاطر اكثر توليد كنندگان سنگهاي تزئيني سعي
نموده اند تا كيفيت محصولات خود را بالا برده و بجاي سنگ كوپ ، سنگ3
برش داده شده را صادر نمايند. در حال حاضر بيشترين صادرات سنگهاي
نرم مربوط به چيني و مرمريت مي باشد.

ارسال نظر