طرح كشت خيار درختي

tfh1368

طرح كشت خيار درختي

يكي از اقدامات مهم جهت بالا بردن كيفيت و كميت توليد مكان محدود احداث گلخانه ها ميباشد كه نتنها امكان كشت محصول را در فصول سرد ميسر مي سازد بلكه عملكرد را 200 تا 300 درصد افزايش ميدهد علل توسعه چشمگير گلخانه هاي نايلوني در موارد زير خلاصه ميگردد .  سبكي وارزاني مواد بكار رفته  كارايي بسيار بالا در شرايط نامساعد محيطي  كارايي بسيار خوب نايلون وتابش به انتقال بيش از 58 % از تشعشع خورشيد  قابليت انتقال وجابجايي گلخانه به مكان ديگر  فروش تونلها وپلاستيك هاي پيش ساخته ان در پايان طرح وباز گرداندن تا حدود 85 % سرمايه

ارسال نظر