طرح واحد تولیدی صنایع فلزی

tfh1368

طرح واحد تولیدی صنایع فلزی

طرح توجيهي فني- اقتصادي- مالياحداث واحد توليدي صنايع فلزي

توليد صنايع فلزي شامل:
1- توليد سطل زباله توري در ابعاد مختلف شهري و روستايي
2- توليد پلاك و كدپستي 10 رقمي و صندوقهاي پستي
3- توليد تابلو كوچه و معابر و ميادين
4- توليد تابلو يادواره شهداء
5- توليد تابلوهاي جاده اي و ابتداي شهر و روستا
6- طراحي و توليد تابلوهاي فلكس و بنر
7- توليد سايبان شهري و روستايي
8- توليد وسايل بازي(تاب،سرسره،الاكلنگ،چرخ و فلك و ...)
9- توليد مبلمان پاركي و شهري و روستايي (نيمكت)
10- طراحي و اجراي فضاي سبز

پلاك كدپستي 10 رقمي
مشخصات فني:
1- ورق آلومينيوم5/. در ابعاد 22*8
2- حك شده شماره پلاك(بر جسته)
3- حك شده شماره كدپستي 10 رقمي(برجسته)
4- حك شده آرم دهياري و نام روستا(برجسته)
5- حك شده آرم شركت پست جمهوري اسلامي ايران( برجسته)
6- نوع رنگ پلاك كوره اي مي باشد.
7- كليه مشخصات پلاك كاربري شده مي باشد.

تابلوهاي كوچه و معابر
مشخصات فني:

 33 * 80 تابلو اندازه -1
2- ورق فولاد مباركه اصفهان نمره 2
3- رنگ تابلو الكترواستاتيك(آبي)
4- بست تابلو 5 پيچ 2 عدد ورق نمره 2 با رنگ الكترواستاتيك
4 -5 عدد گوشواره آبكاري شده
5 -6 عدد پيچ و مهره نمره 3
2 -7 عدد پيچ و مهره نمره 10
8- نگارش دو طرف تابلوبه زبان فارسي و انگليسي و با شماره اعداد
9- جنس شبرنگ كيوا اصل ژاپن
10- دو عدد آرم دهياري و روستا با بر چسب چاپ سيلك
11- پايه لوله نمره 2 (6 اينچ) رنگ شده و شاخكزده
12- خدمات تحويل در روستاي مربوطه بصورت رايگان


سبدهاي زباله توري
مشخصات فني:
 متر 1 *80 *80 سبد اندازه -1
3*3 توري نمره -2
3- نمره نبشي 3
4- لولاي درجه يك شماره 2 ، 18 عدد
5- يك دست كامل سنباده كاري و ضد زنگ
6- دو دست كامل رنگ الوان (نوع رنگ بصورت انتخابي مي باشد)
7- خدمات تحويل در بخشداري مربوطه بصورت رايگان.

 

تابلوهاي كوچه و معابر:
مشخصات فني:
 33×80 تابلو اندازه -1
2- ورق فولاد مباركه اصفهان نمره 2
3- رنگ تابلو الكتروستاتيك (آبي)
4- بست تابلو 5 پيچ 2 عدد ورق نمره 2 رنگ الكترواستاتيك
4 -5 عدد گوشواره آبكاري شده
5 -6 عدد پيچ و مهره نمره 3
2 -7 عدد پيچ و مهره نمره 10
8- نگارش دو طرف تابلو به زبان فارسي و انگليسي و با شماره اعداد
9- جنس شبرنگ كيوا اصل ژاپن
10- دو عدد آرم دهياري و روستا با بر چسب چاپ سيلك
11- پايه لوله نمره 2 (6 اينچ) رنگ شده و شاخكزده

ارسال نظر