طرح پرورش ماهی زینتی

tfh1368

طرح پرورش ماهی زینتی

با توجه به این موضوع که تقریبا تمامی زندگی بشر مکانیزه شده و با توجه به مشاغل متعدد و متنوع لذت بردن از طبیعت به حد حداقل رسیده و توفیق تفکر و تعقل در طبیعت و پی بردن به قدرت لایتناهی باری تعالی ا آدمی سلب می شود. مع الوصف و جود یک قسمت از دریا ومنابع طبیعی که از اعجاب انگیزترین و متنوع ترین جانداران در آن زیست می کنند که دریک محیط بسته به نام آکواریوم درهر مکانی احساس می شود. به گفته محققین ومتخصصین علم و روانشاسی که به دنبال کاهش افسردگی روحی و جسمی افراد تحقیق و بررسی می کنند ، بعنوان مثال : در محیط کاری که در طول یک روز فردی چندین ساعت از فکر وتوان جسمی خود استفاده می کند و خسته می شود ، با نگاه کردن و تفکر – تعقل در موجودات یک آکواریوم ساده حتی اگر سطحی واگذار باشد روح او را شاداب می کند و یااگر در هر خانه ای یک دستگاه آکواریوم باشد ، قردی که از فعالیت های روزانه خسته شده  وبه خانه می آید با نگاه کردن به این محیط آرام ، زیبا ،  طبیعی و عجیب ، آرامش روحی  و روانی پیدا می کند. ! 
مع ذلک با پیشرفت تکنولوژی  واتوماسیون شغلی و زندگی , بهتر ا یک آکواریوم کوچک و چند ماهی ریز که کم حجم و کم دردسر باشد چه جایگزین بهتری باری شادابی  طراوت روح سراغ دارید ؟!!
باتوجه به موارد فوق الذکر  وروی آوردن عامه مردم به استفاده از آکواریوم وسخت گیری نهادهای قانونی واستاداردهای بین المللی داشتن آکواریوم در محیط های مختلف و در آمد زدایی بالا با توجه به سرمایه گذاری و زمان کوتاه مورد توجه افراد علاقه مند جویای کار قرار گرفته است  با مقداری دقت نظر و کارشناسی می توان راندمان را چند برابر افزایش داد

 

ارسال نظر