طرح تولیدی شلوار مردانه

tfh1368

طرح  تولیدی شلوار مردانه

- تجزیه و تحلیل صنعت
الف- تجزیه و تحلیل محیطی 
•    محیط کسب وکار 
اين كارگاه توليدي در خيابان  امام خميني واقع شده كه تقريباً در مركز شهر قراردارد. دسترسي به بازر فروش توليدات آسان است كارگران به راحتي مي توانند رفت و آمد كنند. دركارگاه امكانان رفاهي نظير آشپزخانه و سرويس بهداشتي براي راحتي كارگران در نظر گرفته شده است.

•    فرهنگ (اعتقادات مذهبی ،فرهنگ مصرف ،آداب و رسوم )
اين نوع كسب و كار نه تنها تضادي 
با فرهنگ بومي و ملي و همچنين اعتقادات مردم  ندارد بلكه منطبق نيز مي باشد . مردم ما بنا به عرف و اعتقادات خواهان پوشش مناسب و آراسته هعستند و ما مي خواهيم ان امر را برايشان محقق كنيم.
•    اقتصاد
بالارفتن قدرت خريد مردم برروي كسب و كار ما تأثير مستقيم دارد. هرچه مردم بيشتر بتوانند خريد كنند تبعاً به لباس و سر و وضع خود نيز بيشتر اهميت مي دهند . ما توان خريد پارچه هاي مرغوب تر و مشتري پسندتر را نيز داريم تا بتوانيم لباسهاي مرغوب تري توليد كنيم. 
•    تغییرات جمعیتی
رشد جمعيت تأثير مستقيم بر بازار پوشاك دارد. 
ب- تجزیه و تحلیل بازار
•    اندازه بازارو نرخ رشد
با توجه به جمعيت كه رو به افزايش است نرخ رشد بالايي براي آن انتظار داريم 

•    بررسی روندهای بازار 
بازار پوشاك بازار روبه رشدي است كه پتانسيل لازم براي پيشرفت رادرخوددارا مي باشد  . البته ورود بي رويه پوشاك خارجي تأثير منفي براين بازار دارد تغيير فصل هم بر روند بازار  كارما بي تأثير نيست ..

•    ساختار بازار
بازار كار ما رقابتي است طبعاً هرچه كيفيت بالاتر و قيمت مناسب تر باشد در اين رقابت پيروزتر خواهيم بود.خوش قولي نيز يكي از اركان اصلي كارما مي باشد.
•    بررسی رقبا
دوزندگي هاي منطقه رقباي كاري ما هستند .و البته توليدات وارداتي نيز جزء اين رقابت محسوب مي شوند  


•    تجزیه و تحلیل عرضه و تقاضا 
خياطي هايي كه خوش قول هستند  و كيفيت كارشان در سطح بالاست و قيمت هايشان متناسب است خيلي زياد نيستند  و تقاضاي بازار بيش از عرضه مي باشد.

ارسال نظر