عملیات گاوداری

akbar

عملیات گاوداری

ثبت مشخصات و رکوردگیری اصولا بدون استفاده از رکوردهای تولیدی حیوانات ، موفقیت در برنامه های تغذیه ، اصلاح نژاد ، بهداشت و... در یک گله غیرممکن است . رکوردها در یک برنامه مدیریتی،مهمترین عامل ارزیابی برای تصمیم گیری هستند . برای رکوردگیری و ثبت اطلاعات با ارزش حیوانات ، شناسایی و تعیین هویت کلیه دامهای گله لازم است . برای موفقیت در شناسایی انفرادی حیوانات ، لازم است تمام دامهای گله به نحوی شماره گذاری شوند . البته روش و نحوه تعیین هویت یا شماره گذاری باید به گونه ای باشد که در طول عمر حیوان با دوام بوده و به آسانی قابل رویت و خواندن باشد . این مقاله شامل عناوین زیر می باشد : روش های شماره زنی الف ) بریدن لبه های گوش . ب ) خالکوبی . ج ) شماره گوش ( گوشواره ) . د ) شماره زنی گردن . ه ) شماره زنی ساق . و ) شماره زنی کپل . ز ) تهیه شناسنامه . ح ) شناسنامه مشخصات و شجره . شناسنامه تولید مثلی . شناسنامه بهداشتی . شناسنامه تولیدی . شناسنامه تغذیه ای . روش های بی شاخ کردن گاو سم چینی گاو تعیین سن دام گروه بندی گاوهای شیری  

ارسال نظر