مدیریت ارتباط با مشتری

3

مدیریت ارتباط با مشتری

C R M مخفف عبارت Customer Relationship Management است و به روش

نرم افزاري اطلاق مي شود كه به سازمان كمك مي كند به شيوه اي سازمان يافته ارتباط  با

مشتريان را مديريت كند . 

فایل موجود شامل د و مقاله انگلیسی به همراه ترجمه فارسی انها میباشد که توسط  مهندس مهدی جلالی لک ترجمه گردیده اند .

ارسال نظر