مهارت‌های ارتباط غيركلامی

akbar

مهارت‌های ارتباط غيركلامی

چكيده

زبان رفتار كه بخش عمد ه‌ ارتباطات غيركلامي را تشكيل مي‌دهد، شامل رفتارهايي است كه به كمك آن‌ها بهتر مي‌توانيم با ديگران ارتباط برقرار كنيم. مانند نحوه نشستن، حركات بدن، حالت‌هاي صورت و ... در اين مقاله پس از شناخت مهارتهاي ارتباط غيركلامي، بعضي از اصول و مباني تقويت اين مهارت‌ها ارائه مي شود.

كليدواژه : مهارت هاي مديريتي ؛ مهارت هاي ارتباطي ؛ ارتباط غيركلامي ؛ management skills ؛ زبان رفتار ؛ زبان بدن

 

1- مقدمه

زبان گفتاري تنها وسيله ارتباطي انسان نيست زيرا پيامهاي انساني چنان پيچيده‌اند كه هيچ كلامي گوياي آن نيست. به همين دليل، يك نگاه، لحن صدا يا يك حركت سر و دست، حامل پيامي است كه از عمق درون سرچشمه مي‌گيرد و معناي ارتباط را مشخص مي‌سازد. زبان رفتار كامل‌ترين وسيله ارتباط نيست؛ اما غالباً روشن‌تر از زبان كلمات و گفتار سخن مي‌گويد چرا كه زبان احساسات و عواطف است. زبان رفتار كه بخش عمده‌ ارتباطات غير كلامي را تشكيل مي‌دهد، شامل رفتارهايي است كه به كمك آنها بهتر مي‌توانيم با ديگران ارتباط برقرار كنيم مانند: نحوه نشستن، حركات بدن، حالتهاي صورت و ... در این مقاله پس از شناخت مهارتهاي ارتباط غير كلامي (زبان رفتار، بعضي از اصول و مباني تقويت این مهارتها ارابه می‌شود).

 

2- زبان رفتار چيست؟

در زندگي امروزه با مجموعه‌اي از ارتباطات غير كلامي احاطه شده‌ايم. زماني كه در خيابان قدم مي‌زنيم، احساس ما تحت تاثير علايم راهنمايي و رانندگي، ويترين مغازه‌ها، تابلوها، پرچمها، لباسهاي شيك، ماشينهاي آخرين مدل و غيره است. اينها همگي رسانه‌هاي ارتباطي غير كلامي به حساب مي‌آيند. نمونه‌اي از زبان رفتاري، زبان علایم است كه توسط افراد ناشنوا مورد استفاده قرار مي‌گيرد در اين روش، پيام با حركت سر و دست بيان مي‌شود.

زبان رفتار، زبان احساس، عواطف و هيجانات دروني انسان است. ما همه روزه با مشاهده حالتها، تغييرات قيافه، لحن صدا و حركات بدن به طور غير ارادي ذهن و درون افراد مختلف را مي‌خوانيم و پي مي‌بريم كه آنان نسبت به ما چه احساسي دارند. در فرايند ارتباطات غير كلامي، خبرگي و استفاده به جا از زبان رفتار بسيار موثر است. بنابراين، آموختن زبان رفتار و كسب مهارت در آن براي برقراري ارتباط با ديگران بسيار سودمند مي‌باشد.

2-1- مزاياي زبان رفتار

در صورت آگاهي و داشتن مهارت، زبان رفتار مي‌تواند مزاياي ذيل را براي ما به ارمغان بياورد:

  ارتباطات بيشتر، بهتر و كامل‌تري با ديگران داشته باشيم.

راحت‌‌تر ديگران را براي برقراري ارتباط به طرف خود جذب كنيم.

اختلاف نظر، سوء تفاهم و آغاز هر تعارضي را پيشاپيش تشخيص دهيم.

 حمايت، توافق و دلگرمي را دريابيم.

زمان سخن گفتن و زمان سكوت كردن را تشخيص داده و آن را در خود تقويت نماييم.

.

.

.

.

.

.

ارسال نظر