کاکتوس Cactus

akbar

کاکتوس Cactus

آشنایی با منشا کاکتوسها:

موطن اصلی آمریکای مرکزی و جنوبی و یک سری از کاکتوسها در پرو، شیلی و مکزیک است. در اوایل قرن 17 به اروپا برده شده اند بعد به استرالیا و سپس به تمام دنیا پخش شده است. بیش از 2000 گونه کاکتوس است که نیمی از آنها را  می توان در آپارتمان پرورش داد.

طرز شناسایی کاکتوسها:

1.     دارای خار بصورت ریز یا درشت هستند

2.  اغلب بدون برگ هستند و یا دارای برگهای تغییر شکل یافته بصورت خار هستند به استثنا معدودی کاکتوسها مانند pereskia که دارای برگ واقعی و شبیه درختان جنگلی است

3.     دارای پوست و ساقه ضخیم ، گوشتی ، آبدار و دارای سبزینه است و منافذ کم هستند

4.     بر روی ساقه و یا شاخه های خود دارای نقاطی بنام Areol (آرئول) هستند که محل تولید خار یا گل هستند

5.  کاکتوسها گلهای منفرد و تکی دارند و بصورت زیبا و منظم و گل بصورت کامل است گلهای کاکتوسها هرمافرودیت و به رنگهای متنوع و زیبایی است.

کاکتوسها گیاهان چند ساله دولپه ای و جدا گلبرگ هستند. خانواده کاکتوسها cactaceae شامل سه جنس است. 

1.     pereskia   که برگدار است

2.     opuntia    ساقه بند بند دارد

3.     cereus    بصورت کشیده رشد می کند

Pereskia

از مشخصات این جنس برگ و خار آن می باشد. دارای برجستگی Areol بوده در فصل پاییز گلهای شبیه نسترن وحشی تولید می کند . این جنس شبیه به گل رز یا درختان کوچک مرکبات می باشد .

1.     aculeate کاکتوس رز که دارای برگهای ضخیم و ساقه تیغدار و تیغها بصورت منظم و در اطراف دمبرگ قرار می گیرند.

2.     godseffiana کاکتوس رز طلایی که گونه بسیار کمیاب بوده و دارای برگهای طلایی، پشت برگ برنگ قرمز و یکسری تیغ در اطراف ساقه بصوت پراکنده است 

.

.

.

.

.

ارسال نظر