کتاب تکمیل چاه_ انتشارات ELSEVIER

508

کتاب تکمیل چاه_ انتشارات ELSEVIER

دانلود کتاب تکمیل چاه Well Completion( زبان انگلیسی)

تالیف Wan Renpu

رفرنس اصلی تکمیل چاه

قابل استفاده برای دانشجویان کارشناسی- ارشد و دکترا

رفرنس اصلی تدریس در دانشگاه شریف و صنعت نفت

کاملترین کتاب حاضر در مورد تکمیل چاه که به عنوان یک رفرنس اصلی در دانشگاه های جهان تدریس می شود

ارسال نظر