کتاب سورفکتانت_ SURFACTANTS

508

کتاب سورفکتانت_ SURFACTANTS

کتاب آشنایی با سورفکتانت و کاربرد آن در صنعت نفت

شرام

تالیف: Laurier Scheramm

قابل استفاده برای دانشجویان نفت، شیمی و پلیمر

منبع اصلی برای آشنایی با ازدیاد برداشت با استفاده از تزریق فوم و سورفکتانت

ارسال نظر