کشت خیار و نکات مهم در پیشگیری از امراض و آفات

akbar

کشت خیار و نکات مهم در پیشگیری از امراض و آفات

نکات مهم در پیشگیری از امراض و آفات : 1 - رعایت بهداشت در گلخانه برای جلوگیری از سرایت بیماری ها بسیار مهم است . هر چه رفت و امد اشخاص مختلف به گلخانه بیشتر باشد احتمال سرایت امراض بیشتر است . 2 - جلوی در ورودی ، یک قطعه بزرگ اسفنج گذاشته و آن را باید مرتباً با محلول ضد عفونی کننده خیس نمود تا از انتقال خاک آلوده و عوامل بیماری زا بداخل گلخانه جلوگیری کرد. 3- بعد از خاتمه دوره بهره برداری ، تمام بوته های خیار دوره قبل بایستی از گلخانه خارج نمود . وجود بوته ها در زمین تا دوره بعدی موجب تکثیر بیماری و انتقال آن به دوره بعد می شود . 4-   اگر سال بعد در همان زمین قبلی خیار کشت می گردد حتما خاک قبل از کشت ضد عفونی گردد . 5-   علفهای هرز داخل گلخانه مرتباً حذف و علفهای هرز دور گلخانه را حداقل تا شعاع 2 متر مبارزه شیمیایی گردد. 6-   وقتی خاک رطوبت کافی دارد از آبیاری اضافی خودداری گردد. 7-   وجود رطوبت زیاد در فضای گلخانه باعث ایجاد و شیوع بسیاری از بیماریهای قارچی می گردد.        
دانلود رایگان

ارسال نظر